Polska gospodarka – jak przedstawia się jej kondycja w 2022 roku?

Polska gospodarka – jak przedstawia się jej kondycja w 2022 roku?

Jak stoi polska gospodarka? Czy to prawda, że rozwój gospodarczy Polski w 2022 roku mocno przyspieszył? Na jakie zagrożenia można wskazać? Wreszcie, czy sytuacja ekonomiczna Polski w 2022 roku będzie się poprawiać, czy pogarszać? Sprawdźmy!

Gospodarka Polski przed 2022

Czy polska gospodarka jest w dobrym stanie? Zapewne słyszeliście, że w 2022 roku Polska będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. Dlatego eksperci zwrócili na to uwagę i porównali polską gospodarkę z innymi gospodarkami. Innymi słowy, czy kondycja gospodarcza Polski w 2022 roku jest dobra, czy zła?

Według Banku Światowego, w 2021 roku Polska będzie zajmować pierwsze miejsce w Europie. Bank Światowy prognozuje, że PKB Polski wzrośnie o 4,2% i będzie o 1,8% wyższy niż w roku poprzednim. Oznacza to, że sytuacja ekonomiczna Polski rysuje się w dość jasnych barwach.

Polska gospodarka i COVID-19

W 2021 roku polska gospodarka przeżywała okres wzrostu. W 2022 roku PKB Polski wzrośnie o 3,7% i będzie to najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie. Eksperci przewidują również, że w tym okresie polska gospodarka wzrośnie o 2,2% w porównaniu z rokiem 2020.

Co sprawia, że polska gospodarka rośnie? To przede wszystkim rozwój sektora przemysłowego. Co ciekawe, inwestycje w sektor energetyczny i cyfrowy również przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc pracy, co również doprowadzi do wzrostu polskiej gospodarki.

Pandemia spowolniła wzrost, a nawet na pewien czas doprowadziła do pierwszego od ponad 20 lat spadku PKB, jednak był to trend chwilowy. Smutną pozostałością, jaka pozostała po pandemii, jest wysoka, ponad 10-procentowa inflacja, która hamuje potencjał inwestycyjny, a także odpowiada za wszechobecną w kraju drożyznę, z którą rząd skutecznie nie umie sobie poradzić.

Co ciekawe, szacuje się, że za 20 lat Polska będzie drugą co do wielkości gospodarką Unii Europejskiej. Według nowego badania, produkt krajowy brutto w 2022 r. będzie rósł o nieco ponad 3 proc. rocznie. Prognozy Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostały opublikowane podczas pierwszego od ponad roku spotkania szefów rządów 17 krajów Unii Europejskiej.

Polska gospodarka a inne kraje europejskie

Jak wspomnieliśmy powyżej, polska gospodarka będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie w 2022 roku. Jakie są inne kraje w Europie w 2021 roku? Łotwa i Estonia zajmują miejsca #2 i #3. Bułgaria i Rumunia zajmują miejsca #4 i #5. A co z Grecją i Irlandią? Grecja zajmie miejsce #8, a Irlandia #10. A co z Francją i Niemcami? Te dwa kraje zajmą miejsca #12 i #13. Najważniejsze jest porównanie warunków ekonomicznych w różnych krajach.

Polska gospodarka – podsumowanie

Prognozuje się, że polska gospodarka wzrośnie o 2,2% w 2022 roku. Głównym powodem tego wzrostu jest zwiększenie liczby miejsc pracy, inwestycje w sektor cyfrowy oraz wzrost produkcji przemysłowej. Zdaniem ekspertów, Polska jest dobrym przykładem tego, jak może zmienić się gospodarka kraju postkomunistycznego w rynkową.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 2 lat Polska będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. Z perspektywy historycznej jest to niesamowite osiągnięcie. Jednocześnie Polska nie jest krajem rozwiniętym, ani bogatym. Dlatego też w ciągu najbliższych 2 lat sytuacja gospodarcza Polski ulegnie poprawie, ale tylko tymczasowo.

Jednak najlepszą częścią tego wzrostu jest zwiększenie liczby miejsc pracy, inwestycje w sektor cyfrowy oraz wzrost produkcji przemysłowej. Warto zaznaczyć, że Polska nie jest krajem rozwiniętym (poza obszarem Górnego Śląska) ani zbyt bogatym. Tak więc w ciągu najbliższych 2 lat kondycja gospodarcza Polski ulegnie poprawie, ale tylko tymczasowo.

Polska gospodarka na tle innych krajów europejskich

Sytuacja gospodarcza Polski na tle innych krajów europejskich Polska jest drugą co do wielkości gospodarką w Europie i 15. co do wielkości gospodarką na świecie. Gospodarka jest w dużym stopniu uzależniona od eksportu. Polska jest najważniejszym eksporterem w Europie Środkowo-Wschodniej i drugim co do wielkości eksporterem w Europie, przy czym 58% eksportu trafia do UE. 

Największymi partnerami eksportowymi są Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Słowacja i Czechy. Głównymi partnerami w imporcie są Niemcy, Holandia, Stany Zjednoczone, Słowacja i Czechy. Na rozwój gospodarczy Polski znaczący wpływ ma sytuacja gospodarcza na świecie. Wzrost PKB Polski w ujęciu rok do roku w ciągu ostatnich 8 lat był wyższy niż średnia UE. 

Najszybszy wzrost odnotowano w latach 2015 i 2016, kiedy to PKB wzrósł odpowiednio o 5,9% i 4,1%. Ostatnie tempo wzrostu PKB w Polsce wynosi 3,9%, czyli nieco wolniej niż średnie tempo w UE wynoszące 3,2% rocznie.

Gospodarka Polski – podsumowanie

Polska gospodarka będzie rosła o 3% w 2021 roku i o 2,2% w 2022 roku. Głównym powodem tego wzrostu jest zwiększenie liczby miejsc pracy, inwestycje w sektor cyfrowy oraz wzrost produkcji przemysłowej. Z perspektywy historycznej jest to niesamowite osiągnięcie. Jednocześnie Polska nie jest krajem rozwiniętym, ani bogatym. Dlatego w ciągu najbliższych dwóch lat sytuacja gospodarcza Polski ulegnie poprawie, ale tylko tymczasowo.

administrator

Related Articles