Jak wygląda wzrost gospodarczy w Polsce? Można analizować wiele danych, jednak najczęściej analizuje się produkt krajowy brutto. Ile wynosi polskie PKB? Jakie trendy przewidują renomowane instytucje prowadzące ratingi? Czy wzrost PKB Polski utrzyma się przez dłuższy czas?

 

PKB – co to jest?

Produkt krajowy brutto to wartość wszystkich wyrobów gotowych i usług wyprodukowanych w danym kraju w określonym czasie. Dlatego często nazywa się go wartością wszystkich wyrobów gotowych i usług wyprodukowanych w danym kraju w określonym czasie.

Produkt krajowy brutto jest sumą wartości dodanych przez wszystkie czynniki produkcji, które są zatrudnione w danym kraju, określane zbiorczo terminem “produkcja”.

W danym roku wartość wszystkich wyrobów gotowych i usług wyprodukowanych w danym kraju w ciągu tego roku jest dodawana do wartości czynników produkcji zatrudnionych przy wytwarzaniu tych wyrobów i usług.

 

Wzrost PKB Polski w 2020 r.

Prognozuje się, że PKB Polski wzrośnie o 2,4% w 2020 roku. Byłoby to zgodne z prognozowanym wzrostem w UE.

Prognozuje się, że wzrost PKB Polski w 2020 roku wyniesie 2,1%. Byłaby to najniższa stopa wzrostu spośród wszystkich państw członkowskich UE. Prognozuje się, że Zjednoczone Królestwo będzie miało najniższy wzrost PKB w Europie, wynoszący -3,3%.

 

Czy PKB Polski wzrośnie w 2021 roku?

Prognozuje się, że PKB dla Polski wzrośnie o 2,6% w 2021 roku. Byłoby to drugie najszybsze tempo wzrostu wśród wszystkich państw członkowskich UE. Prognozuje się, że Wielka Brytania będzie miała drugie najszybsze tempo wzrostu spośród wszystkich państw członkowskich UE, ze wzrostem gospodarczym na poziomie 2,8% w 2021 roku.

Prognozuje się, że wzrost PKB Polski będzie o 0,3 punktu wyższy niż w 2020 roku. Prognozowany wzrost PKB na rok 2021 wynosi 2,6%.

 

PKB dla Polski – jakie prognozy na najbliższe lata?

W 2019 roku prognozuje się, że PKB dla Polski wzrośnie o 2,1%. Byłoby to drugie najwolniejsze tempo wzrostu wśród wszystkich państw członkowskich UE. Prognozuje się, że Wielka Brytania będzie miała drugie najwolniejsze tempo wzrostu spośród wszystkich państw członkowskich UE, z tempem wzrostu wynoszącym 1,9% w 2019 roku.

Prognozuje się, że w 2020 roku PKB Polski wzrośnie o 2,4%. Byłoby to o 0,1 punktu procentowego mniej niż w roku 2020. Wzrost ten byłby najniższy od 2016 roku.

W 2021 roku PKB Polski wzrosło o 2,6%. Było to drugie najszybsze tempo wzrostu wśród wszystkich państw członkowskich UE. Prognozuje się, że Wielka Brytania będzie miała drugie najszybsze tempo wzrostu wśród wszystkich państw członkowskich UE, ze wzrostem gospodarczym na poziomie 2,8% w 2021 roku.

 

PKB w Polsce – podsumowanie

Prognozuje się, że PKB Polski wzrośnie o 2,7% w 2021 roku i o 2,6% w 2026 roku. W kolejnych latach przewiduje się nieznaczną tendencję spadkową i osiągnięcie poziomu 2,6% w 2027 roku. Oczekuje się, że PKB Polski w latach 2021-2030 wzrośnie o 2,6%.

 

Przewiduje się, że wzrost PKB Polski w 2021 roku wyniesie 2,9%. Ostatni raz tak duży wzrost PKB w Polsce miał miejsce w 2010 roku. Od tego czasu gospodarka kraju kurczy się. Oczekuje się, że w Polsce nastąpi powrót na ścieżkę wzrostu, gdy światowe gospodarki zaczną się ożywiać po pandemii.