Siła nabywcza złotówki – jak ją interpretować i co oznacza ten wskaźnik?

Siła nabywcza złotówki – jak ją interpretować i co oznacza ten wskaźnik?

Ile wynosi wartość nabywcza złotówki? Co na nią wpływa? Czy to prawda, że wartość złotówki w czasie będzie spadać? Między innymi na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w tym artykule.

Co to jest siła nabywcza pieniądza?

Siła nabywcza pieniądza jest miarą zdolności do nabywania dóbr i usług. Składa się na nią poziom cen oraz ilość towarów i usług, które można kupić za określoną ilość pieniędzy. Jeśli zmienia się ilość pieniędzy, to w stosunku do tej ilości zmieniają się ceny towarów i usług. Dlatego siła nabywcza zawsze się zmienia.

Co wpływa na wartość siły nabywczej pieniądza?

Siła nabywcza pieniądza zależy od ilości dóbr i usług, które można nabyć za określoną kwotę pieniędzy. Dlatego na siłę nabywczą pieniądza wpływa wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą:

 • Stopy procentowe,
 • ceny towarów i usług,
 • kurs walutowy,
 • Stopy procentowe – wzrost stóp procentowych prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza.
 • Ceny dóbr i usług – wzrost cen dóbr i usług prowadzi do wzrostu siły nabywczej pieniądza. Wynika to z faktu, że mimo wzrostu cen nie zmienia się ilość dóbr i usług, które można nabyć za daną kwotę pieniędzy.
 • Kurs walutowy – wzrost kursu walutowego powoduje wzrost siły nabywczej pieniądza. Wynika to z faktu, że mimo wzrostu kursu walutowego ilość dóbr i usług, które można nabyć za daną kwotę pieniędzy, nie zmienia się.

Polska jest jednym z krajów o najwolniejszym wzroście gospodarczym w Unii Europejskiej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że aby polska gospodarka mogła się rozwijać, musi rosnąć również siła nabywcza pieniądza. W rzeczywistości ona spada.

Wartość polskiego złotego w poszczególnych latach

Siła nabywcza złotego znacznie spadła w latach 2000, 2001 i 2003. Wynika to z kryzysu gospodarczego, który miał miejsce w tych latach. W latach 2008 i 2009 nastąpił wzrost siły nabywczej złotego. Wynika to ze znacznego spadku cen produktów żywnościowych.

Istnieje kilka źródeł danych: dane oficjalne, rynek pieniężny, banki i instytucje finansowe, statystyki Narodowego Banku Polskiego itp.

Dla okresu 1996-2017 zebraliśmy dane dotyczące wartości wszystkich towarów i usług w kraju w złotych, siły nabywczej pieniądza w minionych latach.

Wybraliśmy lata, w których siła nabywcza pieniądza była stabilna, tak abyśmy mogli porównać wartość złotego w poszczególnych latach i dokonać prognozy przyszłej wartości nabywczej pieniądza.

Dane opierają się na następujących czynnikach:

 • Poziom cen towarów i usług w Polsce.
 • Stopy procentowe kredytów w Polsce.
 • Koszty produkcji w Polsce.
 • Stopy procentowe dla długów w Polsce.
 • Kurs wymiany złotego na inne waluty.
 • Stopy procentowe depozytów w Polsce.

Wartość nabywcza pieniądza – podsumowanie

Wartość nabywcza pieniądza, siła nabywcza pieniądza, siła nabywcza złotego, co to jest siła nabywcza pieniądza, spadek siły nabywczej pieniądza, siła nabywcza pieniądza

Siła nabywcza pieniądza jest ważnym wskaźnikiem tego, jak dobrze dany kraj radzi sobie pod względem gospodarczym. Odzwierciedla ona zdolność do nabywania towarów i usług. Gdy wartość nabywcza wzrasta, oznacza to, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić więcej towarów i usług.

W kolejnej tabeli przedstawiono wartość nabywczą złotego w wybranych latach. Jak widać, wartość nabywcza złotego znacznie spadła w latach 2000, 2001 i 2003. Wynika to z kryzysu gospodarczego, który miał miejsce w tych latach.

Siła nabywcza pieniądza maleje, gdy rosną stopy procentowe. Jeśli banki oferują więcej oprocentowanych kredytów, ludzie muszą spłacić więcej pieniędzy na koniec okresu kredytowania. Pieniądze, które były pożyczane przy niższych stopach procentowych, są teraz więcej warte. Dotyczy to również kredytów na zakup domu i samochodu.

Dlaczego siła nabywcza złotego spada?

W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej siła nabywcza złotego w Polsce jest niska. Wynika to głównie z faktu, że mimo wysokich cen ilość towarów i usług, które można kupić za daną kwotę pieniędzy, nie zmienia się.

Oznacza to, że jeśli chcesz kupić nowy samochód, 9% całkowitej ceny musi być wydane na sam samochód. Pozostałe 91% musi pokryć ubezpieczenie, podatki i inne wydatki. To również dlatego 9% ceny bochenka chleba to tylko 91 zł.

Siła nabywcza pieniądza jest dobrym wskaźnikiem kondycji gospodarki danego kraju. W ostatnich latach siła nabywcza złotego gwałtownie spadła. Jest to negatywna tendencja, która odzwierciedla zarówno złe warunki gospodarcze, jak i spadek siły nabywczej ludności. Tendencja ta, w połączeniu z wysokim poziomem długu publicznego, może mieć negatywny wpływ na inwestycje i poziom aktywności gospodarczej. 

Od kilku lat spada siła nabywcza złotego. Jest to negatywny wskaźnik dla gospodarki i oznaka zmniejszającej się siły nabywczej pieniądza. Siła nabywcza złotego spada od kilku lat. Jest to negatywny wskaźnik dla gospodarki i oznaka zmniejszającej się siły nabywczej pieniądza.

administrator

Related Articles